Omschrijving

Alle overheidsinstanties en heel veel derden maken gebruik van de gegevens uit de BRP. Daarom is het belangrijk dat deze goed geregistreerd staan. Soms levert het een inwoner meer op, financieel, om juist niet op het goede adres ingeschreven te staan. Als iemand bewust niet op het goede adres ingeschreven staat om hier een bepaalde winst uit te halen, noem je dat adresfraude. Maar hoe kom je hier achter? Hoe herken je risicosignalen en beter nog, wat doe je met de signalen als je deze herkent? Dat leer je in deze module Adresonderzoek en Kwaliteit 1.

Inschrijven

Programma

Tijdens de opleiding Adresonderzoek en Kwaliteit I komen verschillende onderwerpen aan bod, onder andere:

 • Het adres in de BRP
 • Bevoegd en verplicht tot aangifte
 • Aanvullende inlichtingen
 • Iemand in onderzoek zetten
  • De consequenties van iemand in onderzoek zetten
 • Risicosignalen
 • Soorten adresfraude
 • Toezichthouders BRP
 • Het onderzoeksdossier
 • Ambtshalve handelingen
 • De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met het opstarten en uitvoeren van adresonderzoeken. Daarnaast is het een perfecte aanvulling voor iedereen die verhuizingen en eerste- of herinschrijvingen verwerkt en de signalen wilt leren (her)kennen om zo een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van de Basisregistratie Personen.

Waar en wanneer

De module bestaat uit 1 lesdag en e-learning en wordt gegeven op onze centraal gelegen locatie in Utrecht op 10 februari van 09.30 tot 16.00 uur. Natuurlijk kan deze training ook op locatie of digitaal worden verzorgd.

Kosten

De kosten bedragen €460,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch, voorbereidings- en materiaalkosten. De Even Werkt! Academie is onderdeel van de Wyzer Academie, een erkende opleidingsinstelling, daardoor zijn onze prijzen vrijgesteld van BTW.