Omschrijving

Als het goed is staan mensen in de BRP ingeschreven op het adres waar zij ook echt verblijven. Alle overheidsinstanties en heel veel andere partijen maken gebruik van de gegevens uit de BRP. Daarom is het belangrijk dat deze goed geregistreerd staan. Maar wat als dit niet zo is? Soms levert het een inwoner meer op, financieel, om juist niet op het goede adres ingeschreven te staan. Als iemand bewust niet op het goede adres ingeschreven staat om hier een bepaalde winst uit te halen, noem je dat adresfraude. Hoe kom je hier achter? Hoe herken je risicosignalen en beter nog, wat doe je met de signalen als je deze herkent?

Het aantal adresonderzoeken is alleen maar toegenomen. Daarnaast zijn de adresonderzoeken steeds complexer van aard. Hoe je omgaat met adresfraude en hoe je vervolgens een goed adresonderzoek uitvoert? Dat leer je in deze training adresonderzoek.

Programma

Tijdens de module adresonderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, onder andere:

-Het adres in de BRP
-Bevoegd en verplicht tot aangifte
-Aanvullende inlichtingen
-Iemand in onderzoek zetten
-Risicosignalen
-Soorten adresfraude
-Toezichthouders BRP
-Het onderzoeksdossier
-Ambtshalve handelingen

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met het opstarten en uitvoeren van adresonderzoeken. Ook voor BRP toezichthouders is deze cursus zeker een meerwaarde. Daarnaast is het een perfecte aanvulling voor iedereen die verhuizingen en eerste- of herinschrijvingen verwerkt en de signalen wilt leren (her)kennen om zo een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van de Basisregistratie Personen.

Resultaat

Na het volgen van deze module heb je de benodigde kennis om adresonderzoeken te kunnen uitvoeren. Je weet hoe je een goed onderzoeksdossier op kan bouwen. En je kan naar aanleiding van het onderzoek (ambtshalve) besluiten nemen.

De kosten voor de NVVB-examens zijn niet inbegrepen bij de genoemde prijzen.
Indien gewenst kunnen de examen vouchers via EvenWerkt! worden aangeschaft voor de reguliere verkoopprijs van de NVVB, €216,59 incl. BTW.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Module B10 Adresonderzoek bedraagt € 850,00

Locatie & Data

  • Vrijdag 23 juni 2023 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Vrijdag 19 januari 2024 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Vrijdag 19 januari 2024 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Vrijdag 21 juni 2024 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Module B10 Adresonderzoek Vrijdag 23 juni 2023 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 850,00 Inschrijven
  2. Module B10 Module Adresonderzoek Vrijdag 19 januari 2024 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 850,00 Inschrijven
  3. Module B10 Module Adresonderzoek Vrijdag 19 januari 2024 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 850,00 Inschrijven
  4. Module B10 Module Adresonderzoek Vrijdag 21 juni 2024 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 850,00 Inschrijven