Omschrijving

Als medewerker heb je dagelijks te maken met persoonslijsten, akten, gegevens die opgevraagd worden bij andere gemeenten of een verhuizing die je *even* doorvoert. Maar wat zit er achter? Hoe is een persoonslijst opgebouwd? En wat gebeurd er precies achter de schermen in het berichtenverkeer? Waarom worden sommige akten dubbel opgemaakt en sommige akten maar enkel?

Dit is erg belangrijke informatie om goed te begrijpen welke consequenties elke mutatie in de BRP of wijziging in de Burgerlijke Stand heeft.

Inschrijven

Programma

Tijdens de module Systematiek Gegevensverwerking komen verschillende onderwerpen aan bod, onder andere:

 • Hoe is een persoonslijst opgebouwd?
 • Wat zijn verplichte categorieën?
 • Hoe werkt het berichtenverkeer?
 • Belangrijke termen en afkortingen
 • Actualisering en correctie in de BRP – de gevolgen
 • Actualiseringen, aanvulling of correctie in de BS – de gevolgen
 • De Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
 • Juridische status van akten
 • Akten opmaken; enkel of dubbelen?
 • Opbouw van een staatakte
 • Opbouw van afschriften en uittreksels

Doelgroep

Dit is een module uit diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Het is élke medewerker Burgerzaken of toekomstig medewerker aan te raden deze module te volgen.

Waar en wanneer

Deze module kan je volgen op 7, 14 & 21 april en 26 mei op onze centrale locatie in Utrecht.

Kosten

De kosten bedragen €1250,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch, voorbereidings- en materiaalkosten. Omdat de Even Werkt! Academie onderdeel is van de Wyzer Academie, een erkende opleidingsinstelling, rekenen wij geen BTW.