Opzet programma

In totaal gaat het nu om 25 lesdagen, die incompany worden verzorgd voor 15 deelnemers. Uiteindelijk hebben zich ook nog een aantal medewerkers van de gemeente Leiderdorp en Noordwijk aangesloten. Dit versterkt niet alleen de regionale samenwerking, maar het scheelt ook in de kosten. Het programma loopt van juni 2023 tot maart 2024, waarbij er gestreefd wordt naar één vaste lesdag per week.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Diplomalijn 1: Basiskennis burgerzaken (19 lesdagen, 7 onderdelen: Startersmodule, Reisdocumenten en Rijbewijzen, Systematiek van Gegevensverwerking, Gegevensverstrekking, Identiteit & Identiteitsdocumenten, Dienstverlening en Zelfontwikkeling)
  • Module B7: Migratie (3 dagen)
  • Module Burgerlijke stand light (3 dagen)

Kolen: “Het laatstgenoemde onderdeel is maatwerk, de rest is onderdeel van het diplomastelsel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), met de mogelijkheid tot het doen van examen. Als je alle certificaten hebt behaald heb je de diplomalijn gehaald. Je hebt dan een solide basis om je werk bij Burgerzaken goed te kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachting dat er straks landelijke eisen komen waaraan je als professional moet voldoen, dus wij lopen alvast voor de muziek uit. Na de basisopleiding kunnen medewerkers zich verder specialiseren in de gewenste richting.”

Resultaten tot nu toe

Kolen is erg tevreden over de samenwerking met Even Werkt! Academie. “De lijntjes zijn kort en ze stelden zich flexibel op als wij bij het samenstellen van het lesprogramma met aanvullingen en wijzigingen kwamen.” De Concernmanager Publieksservice vindt het bovendien fijn dat er niet naar een locatie in het midden van het land hoeft te worden afgereisd om de opleiding te volgen. “Het kan gewoon op onze eigen locatie. Dat scheelt een hoop reistijd en files.”

Verder noemt hij de docenten kundig en ervaren. “Dat krijg ik ook teruggekoppeld van de deelnemers, die erg te spreken zijn over de inhoud en lesvorm. Bovendien vinden ze het heel fijn om met collega’s van andere gemeentes ervaringen uit te wisselen. Soms horen ze een ander geluid, maar vaak is het ook een feest der herkenning. Het is een mooie bijvangst dat de onderlinge banden en samenwerking op deze manier ook versterkt worden. Samen blijven we in ontwikkeling, waarbij kwaliteit altijd de basis vormt.”