De afdeling Publiekszaken is de schakel tussen de gemeente Nijmegen en haar ongeveer 180.000 inwoners. Om het niveau van de kwaliteit van dienstverlening te borgen voor de komende jaren, heeft Nijmegen een opleidingsprogramma georganiseerd voor de ruim 80 medewerkers van de afdeling.

Waarom was het opleidingsprogramma nodig?

Annabel: “De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van de medewerkers. We zagen dat er een achterstand was in vakinhoudelijke kennis. Ook was er behoefte om efficiënter te leren werken met de systemen en processen op de afdeling. Door de kennisachterstand ging veel tijd verloren aan dingen uitzoeken, navragen en moesten er vaak fouten hersteld worden. Dat zorgde ervoor dat de werkvoorraad en daarmee de werkdruk toenam.”

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Annabel: “Het opleidingsprogramma is opgedeeld in drie fases over een periode van 3 jaar(2022-2025), waarvan de eerste fase inmiddels bijna is afgerond. In de eerste fase lag de focus op de basiskennis- en vaardigheden volgens de laatste ontwikkelingen en kwaliteitsstandaarden. In de tweede fase ligt de focus op vakinhoudelijke kennis en in fase 3 worden de specialisten kennis en vaardigheden aangeleerd.

Zes groepen van 12 medewerkers hebben in fase 1 in totaal zeven modules gevolgd. Even Werkt! Academie heeft de vier theoretische modules verzorgd op locatie van gemeente Nijmegen. We hebben er bewust voor gekozen om het hele opleidingsprogramma in company te doen. Zo sluit de inhoud aan bij de werkvloer en maken we het medewerkers makkelijker om deel te nemen.”

Petra: “Elke module wordt afgesloten met een examen. Om dat succes te laten zien, krijgt elke medewerker die een examen haalt een grote LEGO-steen met zijn of haar naam erop. Met deze stenen ‘bouwen’ de medewerkers aan hun kennis en ontwikkeling. Inmiddels vormen de LEGO-stenen een flinke muur. Zo wordt de persoonlijke groei van de medewerkers echt zichtbaar.”

Hoe hebben medewerkers het programma tot dusver ervaren?

Petra: “Er was aan de start best wat weerstand. Daar hebben we veel over moeten communiceren. We hebben mensen intensief begeleid en gesprekken gevoerd om onzekerheden weg te nemen. Dat heeft gewerkt. Het gezamenlijke doel is dat de Nijmegenaar wordt geholpen door een professional met de juiste kennis en vaardigheden. Daarin hebben we met elkaar echt grote stappen vooruit gezet.”

Zijn de doelstellingen bereikt na de eerste fase?

Petra: “Ja, bijna alle medewerkers hebben hun examens gedaan én gehaald. Wat mooi is, is dat mensen door de opleiding echt anders naar zichzelf en hun functie zijn gaan kijken. Omdat ze meer kennis en vaardigheden hebben, zijn ze meer betrokken bij hun werk. Ze denken bijvoorbeeld kritisch mee over processen en de informatievoorziening op de website. Ook is het zelfvertrouwen van veel medewerkers zichtbaar gegroeid.

We starten binnenkort met de tweede fase, de vakinhoudelijke modules van diplomalijn 2, 3 en 4. Een groep van ongeveer 50 mensen gaan deze modules volgen omdat zij dit nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Inmiddels heeft ook een aantal mensen die in principe klaar zijn na fase 1, zich opgegeven om modules in de tweede fase van het programma te volgen, zij hebben de smaak te pakken. Zo ontdekken we verborgen talenten.”